اخبار
محمد رضا بهمنی
انتصاب رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر محمدرضا بهمنی انتصاب رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی محمدرضا بهمنی را به عنوان "رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال این وزارتخانه" منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، سیدعباس صالحی "وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی" در حکمی، محمدرضا بهمنی را به عنوان رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال این وزارتخانه منصوب کرد.

بهمنی از سال گذشته در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مشاور وزیر در گسترش ارتباطات فرهنگی، مشغول به فعالیت در این وزارتخانه شده بود.

وی عضو هیات علمی مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانش آموخته دکترای سیاستگذاری فرهنگی است.

پیش از این سیدمرتضی موسویان از مدیران با تجربه حوزه فناوری اطلاعات، به عنوان رییس این مرکز مشغول به خدمت بود.