نسخه آزمایشی
درآمدی بر نظام کنترل اجتماعی اسلام

کنترل
کتاب درآمدی بر نظام کنترل اجتماعی اسلام

به همت پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی

کتاب درآمدی بر نظام کنترل اجتماعی اسلام منتشر شد

چکیده:

نظام کنترل اجتماعی اسلام و مختصات و ویژگی های آن موضوعی است که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا ضرورت و الزامات نظام سازی درجامعه دینی مطرح شده و به تضمین حیات طیبه به عنوان غایت نظام کنترل اجتماعی اسلام اشاره گردیده است. هم چنین مبانی انسان شناختی، هستی شناختی و معرفت شناختی نظام کنترل اجتماعی موضوع دیگری است که جایگاه محوری در تبیین مختصات نظام نظارتی اسلام دارد و این نظام را از دیگر نظام های اجتماعی که مبتنی بر وحی نیستند متمایز می سازد. نظام سازی در جامعه دینی تابعی از فهم درست از حقیقت انسان و نظام هستی و نحوه ارتباط میان آن ها است. خدامحوری و آفریده بودن جهان هستی، ایمان به قضا و قدر الهی، احسن بودن، پیوستگی و وحدت نظام هستی ارکان محوری هستی شناسی در نظام کنترل اجتماعی اسلام هستند. مقتضیات و موانع تحقق نظام کنترل اجتماعی اسلام نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. سرمایه اجتماعی، همبستگی اجتماعی و عدالت اجتماعی بر اساس الفت و اخوتی که خداوند در میان جامعه دینی قرار داده است مهم ترین ظرفیت های موجود نظام کنترل اجتماعی اسلام هستند. هم چنین فاصله گیری از فطرت، تحول در نظام ارزش ها و انتظار نادرست از دین موانعی هستند که می توانند موجب ناکارآمدی نظام کنترل اجتماعی گردند.

هدف از این پژوهش تبیین نظام کنترل اجتماعی اسلام و مبانی آن، معرفی ظرفیت های نظارت در جامعه دینی و طرح بایسته های تحقق نظارت اجتماعی است که با مراجعه به منابع دینی و با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 593
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

مركز مطالعات فرهنگي اجتماعي
مجری سایت : شرکت سیگما